Vær med

Som ansat, frivillig eller praktikant

blank

Ansatte og elevpladser

OBS! Holdet 2023 er fundet. Er du interesseret i 2024, er du velkommen til at sende en ansøgning. Jeg sætter altid først holdet i slutningen af året. 

Øhave er en mangfoldig og velfungerende Marked Garden på Tåsinge syd for Svendborg, som forsyner lokale restauranter, storkøkkener og private med økologiske grøntsager. Vi ved at sunde grøntsager kræver en sund jord og leder altid efter nye jordforbedrende teknikker. Derfor eksperimenterer vi med eksempelvis efterafgrøder, ferment udsprøjtning og minimum jordforstyrelse.

Stillingerne er henvendt til dig, som har praktisk erfaring med grøntsagsproduktion og som gerne vil arbejde videre med et intensivt, alsidigt og strømlinet dyrkningssystem, hvor jordens frugtbarhed er i fokus og hvor mennesker arbejder dedikeret for at skabe en levende og sund virksomhed.

Som ansat får du:

 • En helhedsforståelse af en divers grøntsagsproduktion med over 100 forskellige afgrøder.
 • Praktiske færdigheder såsom: såning, forberedelse af bede, udplantning, ukrudtskontrol, beskæring, høst og vask.
 • Hverdag med et engageret og seriøst team.
 • At blive en del af den regenerative bevægelse, som kæmper for opbygge jorden.
 • Erfaring med CSA kasser og forståelse for produktion og salg til skoler, restauranter og cateringfirmaer.
 • En arbejdsplads med god kommunikation og plads til den enkelte.
 • Det er muligt at få meget ansvar, hvis der er engagement for dette.
 • 25-37 timer om ugen, med faste arbejdstider
 • Ferie efter aftale
 • Hvis samarbejdet er godt vil der være mulighed for sæson forlængelse og eventuelt fortsat arbejde i 2024 med mere ansvar evt. driftleder stilling.

Jeg tror på at engagement, ansvarsbevidsthed, fællesskab, tempo, flow, seriøsitet og holdånd er nogle af nøglerne til at skabe en god arbejdsplads. Arbejdet er fokuseret, vi bruger vores tid bevidst og får dermed plads til at holde fri. Vi er et team der vægter udvikling og arbejdsglæde højt og derfor har vi valgt at prioritere fredagene til læring for praktikanterne. Derudover har vi 15 minutters tjek ud som afslutning på alle arbejdsdage, hvor vi har tid til at håndtere faglige og personlige konflikter og sørge for at vi bevæger os sammen fremad.

Dette søger jeg hos dig:

 • Erfaring indenfor grøntsagsproduktion, gartneri eller landbrug eller andet relevant.
 • En interesse i regenerativt jordbrug og jordforbedring
 • At du har lyst til at tage ansvar for dit eget engagement og det fælles samarbejde
 • At du kan sætte ord på dine egne behov og begrænsninger
 • At du kan arbejde i alt slags vejr og synes det er fedt med hårde arbejdsopgaver
 • At du kan arbejde selvstændigt og nogle gange alene
 • At du har lyst til at indgå i et arbejdsmiljø hvor vi sammen skaber et fællesskab med både alvor og humor og nogen gange tager en dukkert efter arbejde.

Uge rytme:
(mulighed for ændring i 2024)

Mandag 7:30-15:30/17:30: Høstdag
Tirsdag 7:30-15:30: Markdag (såning, forberedelse af bede, udplantning, kultivering, mm.)
Onsdag 7:30-15:30: Markdag
Torsdag 7:30-15:30/17:30: Høstdag
Fredag fri / evt. arbejde

Uge rytmen kan variere en smule i 2024.

Vi skiftes til at lave fælles frokost hver dag, som vi betaler til i fællesskab.

Du står selv for kost, logi og transport. 

Hvis dette lyder interessant, skal du først sende en motiveret ansøgning og herefter kan du blive inviteret til en prøve dag i marken og en samtale. Det gør jeg, fordi jeg mener at det er en god måde at forventningsafstemme både for dig og for mig.

Send en ansøgning til [email protected] med din motivation for at arbejde på øhave næste sæson. Beskriv relevant erfaring og vedlæg eventuelle anbefalinger. Jeg ser frem til at høre fra dig og ring eller skriv endelig hvis du har nogen spørgsmål.

Ansøgningsfrist er løbende og samtaler/mark dage vil blive afholdt løbende i december, januar og februar.

Praktikant / jordbrugsskolen

OBS! Elev fundet til 2023.

Kom i praktik på øhave i 2024. 

Øhave er en mangfoldig og velfungerende Marked Garden på Tåsinge syd for Svendborg, som forsyner lokale restauranter, storkøkkener og private med økologiske grøntsager. Vi ved at sunde grøntsager kræver en sund jord og leder altid efter nye jordforbedrende teknikker. Derfor eksperimenterer vi med eksempelvis efterafgrøder, ferment udsprøjtning og minimum jordforstyrelse.

Praktikordningen er henvendt til dig, som søger praktisk erfaring med grøntsagsproduktion i et intensivt, alsidigt og strømlinet dyrkningssystem, hvor jordens frugtbarhed er i fokus og hvor mennesker arbejder dedikeret for at skabe en levende og sund virksomhed.

Dette får du som praktikant:

 • En helhedsforståelse af en divers grøntsagsproduktion med over 100 forskellige afgrøder.
 • Praktiske færdigheder såsom: såning, forberedelse af bede, udplantning, ukrudtskontrol, beskæring, høst og vask.
 • Hverdag med et engageret og seriøst team.
 • At blive en del af den regenerative bevægelse, som kæmper for opbygge jorden.
 • Erfaring med CSA kasser og forståelse for produktion og salg til skoler, restauranter og cateringfirmaer.
 • Lommepenge svarende til en større SU og friske grøntsager til eget forbrug

Vi tror på at engagement, ansvarsbevidsthed, fællesskab, tempo, flow, seriøsitet og holdånd er nogle af nøglerne til at skabe en god arbejdsplads. Arbejdet er fokuseret, vi bruger vores tid bevidst og får dermed plads til at holde fri. Vi er et team der vægter udvikling og arbejdsglæde højt og derfor har vi valgt at prioritere fredagene til læring for praktikanterne. Derudover har vi 15 minutters tjek ud som afslutning på alle arbejdsdage, hvor vi har tid til at håndtere faglige og personlige konflikter og sørge for at vi bevæger os sammen fremad.

Uge rytme:
(mulighed for ændring i 2024)
Mandag 7:30-15:30: Høstdag
Tirsdag 7:30-15:30: Markdag (såning, forberedelse af bede, udplantning, kultivering, mm.)
Onsdag 7:30-15:30: Markdag
Torsdag 7:30-15:30: Høstdag
Fredag fri

Praktikordningen kan være i forbindelse med den nye jordbrugsskole og er udenfor det officielle skolesystem, så hvis du allerede følger et forløb på en officiel landbrugs eller gartner uddannelse , vil dette gælde som ekstra erfaring og evt. give mulighed for merit senere. Ellers søg stillingen som elev.

Praktikperioden kan variere fra 5-9 måneder og ligge inden for månederne marts-november.

Du står selv for kost, logi og transport i praktikperioden. 

Hvis dette lyder interessant, skal du først sende en motiveret ansøgning og herefter kan du blive inviteret til en prøve dag i marken og en samtale. Det gør vi, fordi vi mener at det er en god måde at forventningsafstemme både for dig og for os.

Send en ansøgning til [email protected] med din motivation for at være praktikant på øhave og beskriv evt. relevant erfaring. Vi ser frem til at høre fra dig. Ansøgningsfrist er løbende. 

blank
blank

Frivillig

Indimellem åbner øhave op for frivillige for at dele erfaring, få hjælp og være læringsrum for kommende jordbrugere. Muligheden for at være frivillig vil afhænge af årstiden, det eksisterende team og dine færdigheder. Som frivillig skal du være indstillet på at ikke alle opgaver er lige sjove, og at der ikke nødvendigvis er tid til at blive sat ind i alle redskaber og arbejdsgange. Du er med der, hvor arbejdet kalder.

Kost, logi og transport
Katrine forpagter jord på Tåsinge og bor selv i Svendborg 10 km derfra. Det betyder at øhave er derfor et lidt atypisk sted at være frivillig og der er flere ting man selv har ansvar for.
Logi: Det er ikke muligt at bo på øhave eller hos Katrine, så man skal selv finde et sted at bo.
Transport: Katrine har en varevogn med tre sæder. Oftest møder hun tidligere eller bliver længere på øhave, så man kan ikke altid regne med et lift. Vi anbefaler at man har en elcykel, en knallert eller en bil.
Kost: Vi spiser frokost sammen på øhave, som alle bidrager til. Vi har et lille tekøkken, vi skiftes til at købe ind og lave frokost til hinanden. Man er velkommen til at tage grøntsager med hjem der allerede er høstet eller man kan høste lidt i sin fritid.
Vi tilbyder ikke kost, logi og transport, da det i forvejen kan være en ‘udgift’ at have frivillige med hensyn til tiden det tager at ‘oplære’, redskaber der går i stykker og fejl der sænker vækst og høstudbyttet. Dette går op med at man som frivillig bidrager med sin arbejdskraft.

 

Arbejdsrytme
Vi arbejder normalt otte timer om dagen med i alt en times pause fordelt på tre pauser. Vi er i marken mandag-torsdag og fredag har Katrine kontordag. Hvis man har lyst til at være i marken fredag, laves der en arbejdsliste.

Mandag 7:30-15:30: Høstdag
Tirsdag 7:30-15:30: Markdag
Onsdag 7:30-15:30: Markdag
Torsdag 7:30-15:30: Høstdag
Fredag: Fri

Dette får du som frivillig: 

 • En helhedsforståelse af en divers grøntsagsproduktion med over 100 forskellige afgrøder.
 • En arbejdsplads hvor vi eksperimenterer med jordforbedring gennem eksempelvis efterafgrøder, ferment udsprøjtning og minimum jordfortyrelse.
 • Praktiske færdigheder såsom: såning, forberedelse af bede, udplantning, ukrudtskontrol, beskæring, høst, vask, mm.
 • Hverdag med et engageret og seriøst team
 • At blive en del af den regenerative bevægelse, som kæmper for opbygge jorden
 • Erfaring med CSA kasser og forståelse for produktion og salg til skoler, restauranter og cateringfirmaer
 • Friske grøntsager til eget forbrug

Hvis du ser dig selv som frivillig på øhave, så send en mail med din ansøgning. Normal procedure er at vi efter skriftlig ansøgning holder et møde, hvorefter der er en prøve dag/uge i marken og til sidst aftales en frivillig periode på minimum én måned. Det vil altid være muligt for begge sider at ophøre aftalen med én dags varsel.

Volunteer on øhave:

Occasionally, øhave opens up for volunteers to share experience, get help and be a learning platform for future farmers. The opportunity to volunteer will depend on the season, the existing team and your skills. As a volunteer, you must be willing to experience that not all tasks are equally fun, and that there is not necessarily time to be put into all the tools and workflows. You are where the work calls.

Accommodation, transport and food:
Katrine leases land on Tåsinge and lives in Svendborg 10 km away. This means that øhave is therefore a somewhat atypical place to be a volunteer and there are several things you are responsible for.
Accommodation: It is not possible to live on Øhave or with Katrine, so you have to find a place to live yourself.
Transport: Katrine has a van with three seats. Most often she meets earlier or stays longer on øhave. So you can not always count on a lift. We recommend that you have an electric bike, a normal bike, a moped or a car.
Food: We have lunch together at øhave, to which everyone contributes. We have a small kitchenette, we take turns shopping and making lunch for each other. You are welcome to take vegetables home that are already harvested or you can harvest in your spare time.

We do not offer food, accommodation and transport, as it can already be an ‘expense’ to have volunteers in terms of the time it takes to ‘train’, tools that break and mistakes that slow down growth and harvest yields. This means that you as a volunteer contribute with your labor.

 

Work rhythm:
We usually work eight hours a day with a total of one hour break divided into three breaks. We are in the field Monday-Thursday and Friday Katrine has office day.

Monday 7:30 – 15:30 Harvest Day
Tuesday 7:30 – 15:30 Field day
Wednesday 7:30 – 15:30 Field day
Thursday 7:30 – 15:30 Harvest day
Friday: Free

You get this as a volunteer:

 • A holistic understanding of a diverse vegetable production with over 100 different crops.
 • A workplace where we experiment with soil improvement through, catch crops, ferment spraying and minimum soil disturbance.
 • Practical skills such as: sowing, preparation of beds, planting, weed control, pruning, harvesting, washing, etc.
 • Everyday life with a committed and serious team
 • To become part of the regenerative movement that fights to rebuild soil
 • Experience with CSA boxes and understanding of production and sales to schools, restaurants and catering companies
 • Fresh vegetables for own consumption

If you see yourself as a volunteer at øhave, send an email with your application. Normal procedure is that after a written application we hold a meeting, after which there is a test day / week in the field and finally a voluntary period of at least one month is agreed. It will always be possible for both parties to terminate the agreement with one day’s notice.

blank
blank