Om øhave

Frisk høstet, lokale og økologiske grøntsager hele sommeren, direkte fra øhave på Tåsinge.

En lille, intensiv, alsidig og økologisk grøntsagsproduktion på Tåsinge udenfor Svendborg. Vi sælger vores afgrøder lokalt til restauranter, køkkener og private på Sydfyn hele året.

Du kan betragte øhave, som en kæmpe køkkenhave, hvor vi har systematiseret og raffineret arbejdsgangene for at kunne følge med. Vi har over 100 sorter på friland og i drivhus. Vi sår alle frø selv, høster dagen før og sælger alle vores grøntsager flotte og rene.

Vi tænker på landbruget, som naturforvaltning, hvor naturens symbiotiske processer og produktion mødes. Det er for os væsentligt, hvordan vi forvalter naturens ældgamle processer og de frit tilgængelige ressourcer: sollys, regnvand og jord hensigtsmæssigt, eftertænksomt og regenerativt. Vi forsøger at understøtte den naturlige proces, hvor planterne fikserer CO2 gennem fotosyntesen, og hvor mikrolivet frigiver næringsstoffer til planterne. Jo mere vi understøtter de processer, jo færre kunstig inputs skal vi give til jorden. vi er omgivet af naturens og landbrugets samliv og muligheder.


Det hele starter med en levende jord. Derfor dækker vi vores bede med kompost, dels for at skærme den bare jord mod udtørring og slagregn, men også for at tilføre organisk materiale der giver næring til mikrolivet. Vi sørger for at fotosyntesen hele tiden er i gang gennem plantevækst, blandt andet grøntsager og grøngødning. Det holder jorden levende og en levende jord giver vores kunder sunde og næringsrige grøntsager.

Hos øhave anerkender vi, at alt liv på jorden er truet. Vi forsøger at bruge vores forretning, vores investeringer, vores talerør og vores kreativitet – til at gøre noget ved det.

Vi tror på social forandring, hvor relationer og fælles-skaber er grobund for handling. Vi sælger vores grøntsager direkte og med øjenkontakt, inviterer folk til arbejdsdage og tilbyder rundvisninger dels for at skabe indgangsvinkler til vores lille verden øhave, men også for at kunne være i andres.
Holistisk Kontekst

Formål:

Vi ser det nødvendige i at skabe et mere resilient system omkring os. Vi tror på social forandring hvor relationer og fællesskaber er grobund for handling. Vi arbejder regenerativt med jorden og tager ansvar for at skabe sundhed, næringsrigdom og modstandskraft i de forvaltede økosystemer. 

Livskvalitet:

 • Vi står sammen i et opbyggende arbejdsmiljø, hvor vi skaber forbindelse til os selv, hinanden og vores omgivelser gennem klar, ærlig og respektfuld kommunikation. 
 • Vi samarbejder hensigtsmæssigt, eftertænksomt og regenerativt med naturen for at værne om livet nu og i fremtidige generationer.
 • Vi forvalter vores økonomi så det giver stabilitet, tryghed og frihed.
 • Vi har adgang til naturligt rent vand og kvalitets mad. 
 • Vi har tid til at drage fysisk og psykisk omsorg for os selv og vores nære relationer, gennem tid og opmærksomhed. 
 • Vi værner om øjeblikke med uproduktivitet, skønhed og fornøjelse. 
 • Vi arbejder professionelt med kreativ udfoldelse, nærvær og integritet. 
 • Vi har en aktiv udveksling med vores lokalmiljø og bidrager positivt med vores ressourcer til at skabe social forandring. 
 • Vi observerer os selv og vores omgivelser samt forholder os åbne og bevægelige overfor forandring, eksperimenter og udveksling. 
 • Vi har en cirkulær produktion, hvor vi minimerer spild i alle former for kapital.
 • Vi videregiver vores erfaringer og viden, for at bidrage til en fælles regenerativt bevægelse.
 • Vi har loyale og tilfredse kunder. 
 • Vi arbejder ud fra et intersektionel feministisk værdisæt
 • Vi arbejder med gennemsigtighed i forretningen

Handling:

 • Opbygger jorden gennem naturligt intelligent design, som efterligner naturens økosystemer blandt andet med jorddække, fotosyntese optimering og højere biodiversitet.
 • oplæring i næsten alle arbejdsopgaver
 • Laver nøje sæsonplanlægning med effektive dyrkningssystemer og faste arbejdsrutiner der understøtter et godt arbejdsflow.
 • Planlægger ferie og arbejdstider forud for sæsonen, for at skabe rum til den frie tid.
 • Lægger års budgetter og rullende budgetter der opdateres månedligt så vi hurtigt kan tilpasse os forandringer.
 • Har plan for afbetaling af gæld. 
 • Kreerer smukke områder til det sociale, til naturen og general væren. 
 • Holder daglig tjek ind, ugentlige og månedlige møde hvor vi lytter til hinanden, tager personligt ansvar for at udtrykke vores behov og har orientering om det praktiske arbejde.
 • Bruger redskaber indenfor kommunikation, beslutningtagning og virksomhedsudvikling.
 • Spiser frokost i fællesskab, lavet af sunde råvare.
 • Udfører ritualer for at skabe en dybere forbindelse til naturen og os selv.
 • Udvikler dyrkningsmetoder og laver forsøg der skaber læring.
 • Sælger vores grøntsager direkte lokalt til både private og virksomheder. 
 • Inviterer folk til arbejdsdage og tilbyder rundvisninger. 
 • Er læringssted for elever, praktikanter og andre besøgende.
 • Udveksler viden gennem seminar, efagrupper og udgivelser af artikler.
 • Er respektfuld og imødekommende overfor kunder og samarbejdspartnere. Vi leverer til tiden med god udstråling.
 • Har holistisk bevidsthed om vores ressourcer.
 • Udvikler nye forretningsideer og nye tiltag der kan øge omsætningen
 • Har overflade kompostering, flerårige grøntsager, returkasser og affaldssortering som en del af en cirkulær produktion. 

Katrine Bach Hansen

Ejer

katrine Bach Hansen – Ejer
Jeg startede øhave i 2018 sammen med sin daværende partner Anders Højlund. I 2020 overtog jeg virksomheden og driver den nu selv. Jeg arbejder for at skabe en sund virksomhed, hvor vi har respekt for hinanden og for naturen. Hvor visionerne rækker højt og jordforbindelsen dybt.

I 2017 var jeg med til at hjælpe Michel Poulsen med at starte Søtoftes Jordbrug på Midtsjælland udenfor Ringsted. Hvor min partner og jeg opstartede grøntsagsproduktionen, der solgte til restauranter i København, kantiner og private i lokalsamfundet.
Jeg har gået på den norske økologiske landbrugsskole, Sogn Jord- og Hagebrugsskule og malket geder og lavet ost på fjeldet en sæson i Aurland. I 2015 var jeg praktikant hos Richard Perkins på Ridgedale Permaculture i Sverige. Her modtog jeg undervisning i Holistic Management, Keyline Design og Permakultur. Jeg er tidligere selvstændig freelance fotograf uddannet fra Fatamorgana og Danmarks Medie og journalisthøjskole i Emdrup.

Øhave